Reflex Fysiotherapie Tarieven 2017

Vergoeding van uw behandelingen

Reflex Fysiotherapie heeft met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dit betekent dat wij in veruit de meeste gevallen de declaratie voor uw behandelingen rechtstreeks bij uw maatschappij in kunnen dienen MITS u aanvullend verzekerd bent voor niet-chronische aandoeningen. U ontvangt dan geen nota van ons.

De chronische aandoeningen worden door de basisverzekering altijd vergoed. Echter: vanaf 2012 moet u bij een chronische indicatie (volgens de Lijst van Borst) de eerste 20 behandelingen uit het aanvullende pakket halen. Dus voor een chronische aandoening is het belangrijk dat u aanvullend verzekerd bent. Na de 20 behandelingen volgt vergoeding uit de basisverzekering. Let op: als er uit de basisverzekering wordt vergoed, moet u eerst het eigen risico van €385,- opmaken. Vanaf 2012 moet er ook weer toestemming gevraagd worden bij uw verzekeringsmaatschappij om u chronisch te behandelen voor een door de verzekeraar bepaalde periode (volgens de Lijst van Borst). U bent zelf verantwoordelijk dat uw verwijzing volledig is ingevuld door de verwijzer (meestal specialist, in sommige gevallen de huisarts).

Eigen risico

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (met uitzondering van huisartsen- zorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigenrisicobedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico in combinatie met het feit dat vanuit de basisverzekering weinig fysiotherapie wordt vergoed, vormt een vrij groot financieel risico. Om die reden raden wij u aan om u goed aanvullend te verzekeren. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering. In bepaalde gevallen kunnen verzekerden een geldbedrag krijgen om het eigen risico te compenseren. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) keert dit bedrag automatisch uit aan degenen die er recht op hebben.

Kan ik mijn verzekeringspakket wijzigen?

Bij het kiezen van uw verzekeringspakket is het verstandig om goed te kijken naar de vergoedingen voor fysiotherapie. Soms wordt maar een beperkt aantal behandelingen vergoed of een maximum bedrag per jaar. Of uw verzekeraar betaalt niet als u geen verwijzing heeft voor fysiotherapie. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent, kunnen de kosten voor uw behandeling behoorlijk oplopen:
1 Behandeling fysiotherapie kost € 31,50. Als u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, heeft u de mogelijkheid om een ander aanvullend pakket te kiezen. Dit kan echter maar één keer per jaar, in de maand januari. Als u een andere maatschappij wilt nemen, moet u voor 1 januari uw oude polis opzeggen. Ook hier geldt dat u dan voor 1 februari uw nieuwe polis afgesloten moet hebben. Geef wijzigingen in uw verzekering altijd meteen aan ons door!

Tarieven Reflex Fysiotherapie indien u geen aanvullende verzekering heeft.

Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u van ons maandelijks een nota.

Fysiotherapie

Kosten Behandeling
€ 31,50 Zitting fysiotherapie
€ 43,50 Zitting fysiotherapie aan huis
€ 37,50 Zitting fysiotherapie in inrichting
€ 52,00 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)
€ 41,50 Lange zitting (bij bepaalde, gespecificeerde aandoeningen)

Kinderfysiotherapie

Kosten Behandeling
€ 44,00 Zitting fysiotherapie
€ 53,50 Zitting fysiotherapie aan huis
€ 31,50 Zitting fysiotherapie in inrichting
€ 41,50 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)

Manuele therapie

Kosten Behandeling
€ 41,50 Zitting manuele therapie
€ 53,50 Zitting manuele therapie aan huis
€ 47,50 Zitting manuele therapie in inrichting

Manuele lymfedrainage

Kosten Behandeling
€ 41,50 Zitting manuele lymfedrainage
€ 53,50 Zitting manuele lymfedrainage aan huis
€ 47,50 Zitting manuele lymfedrainage in inrichting

Groepsbehandelingen

Kosten Behandeling
€ 22,00 Groepsbehandeling voor 2 personen
€ 20,00 Groepsbehandeling voor 3 personen
€ 18,00 Groepsbehandeling voor 4 personen
€ 15,00 Groepsbehandeling voor 5 tot en met personen

Intake en onderzoek na screening

Kosten Behandeling
€ 41,50 Intake en onderzoek na screening

€ 10,40 Screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Kosten Behandeling
€ 38,00 Intake en onderzoek na verwijzing
€ 48,00 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 44,00 Intake en onderzoek na verwijzing in een instelling

Overig

Kosten Behandeling
€ 35,00 Eenvoudige korte rapporten
€ 70,00 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten
€ xx,xx Verstrekte verband en hulpmiddelen*
€ 10,00 Telefonische zitting

* Afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Een gemaakte afspraak dient 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Een afspraak die niet of te laat geannuleerd wordt, zal in rekening gebracht worden.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal dan ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringbedrijf prevaleren.