Tarieven 2020

Vergoeding van uw behandelingen

Gaat u in 2020 gebruik maken van fysiotherapie dan zijn de kosten meestal voor eigen rekening. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding dient u zich hiervoor aanvullend voor te verzekeren. Als je nog geen 18 jaar bent krijg je 18 behandelingen volledig vergoed. Voor een selecte groep mensen van 18 jaar en ouder is fysiotherapie wel onderdeel van de basisverzekering. Dit is wanneer uw aandoening een gevolg is van een operatie of na behandeling van een arts. Staat je aandoening op de lijst van chronische aandoeningen dan heb je recht op volledige vergoeding fysiotherapie uit de basisverzekering. Voor de vergoeding uit de basisverzekering geldt het eigen risico, dit geldt niet voor een vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Reflex fysiotherapie heeft met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dit betekent dat wij in veruit de meeste gevallen de declaratie voor uw behandelingen rechtstreeks bij uw maatschappij in kunnen dienen MITS u aanvullend verzekerd bent voor niet-chronische aandoeningen. U ontvangt dan geen nota van ons.

Tarieven Reflex Fysiotherapie indien u geen aanvullende verzekering heeft.

Bij het kiezen van uw verzekeringspakket is het verstandig om goed te kijken naar de vergoedingen voor fysiotherapie. Soms wordt maar een beperkt aantal behandelingen vergoed of een maximum bedrag per jaar. Of uw verzekeraar betaalt niet als u geen verwijzing heeft voor fysiotherapie. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent, kunnen de kosten voor uw behandeling behoorlijk oplopen:
Eén behandeling fysiotherapie kost € 31,50. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u van ons maandelijks een nota.

Fysiotherapie

Kosten Behandeling
€ 31,50 Zitting fysiotherapie
€ 43,50 Zitting fysiotherapie aan huis
€ 37,50 Zitting fysiotherapie in inrichting
€ 52,00 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)

Kinderfysiotherapie

Kosten Behandeling
€ 41,50 Zitting kinderfysiotherapie
€ 53,50 Zitting kinderfysiotherapie aan huis
€ 31,50 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport
€ 41,50 Instructie/overleg met ouders

Manuele therapie

Kosten Behandeling
€ 41,50 Zitting manuele therapie
€ 53,50 Zitting manuele therapie aan huis
€ 47,50 Zitting manuele therapie in inrichting

Oedeemtherapie (manuele lymfedrainage)

Kosten Behandeling
€ 41,50 Zitting oedeem therapie
(manuele lymfedrainage)
€ 53,50 Zitting oedeem therapie aan huis
€ 47,50 Zitting oedeem therapie in inrichting

Groepsbehandelingen

Kosten Behandeling
€ 31,50 Groepsbehandeling voor 2 personen (duur 1 uur)
€ 22,00 Groepsbehandeling voor 3 personen
€ 18,00 Groepsbehandeling voor 4 personen
€ 15,00 Groepsbehandeling voor 5 tot en met personen

Intake en onderzoek na screening (DTF)

Kosten Behandeling
€ 38,00 Screening en intake/onderzoek na screening (DTF)

€ 10,40 Screening

Intake en onderzoek na verwijzing

Kosten Behandeling
€ 38,00 Intake en onderzoek na verwijzing
€ 50,00 Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€ 44,00 Intake en onderzoek na verwijzing in een instelling

Overig

Kosten Behandeling
€ 41,50 Extra Lange zitting
€ 10,00 Telefonische zitting
€ xx,xx Verstrekte verband en hulpmiddelen*

* Afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Een gemaakte afspraak dient 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Een afspraak die niet of te laat geannuleerd wordt, zal in rekening gebracht worden.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal dan ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringbedrijf prevaleren.