Tarieven 2024

Vergoeding van uw behandelingen

Gaat u in 2024 gebruik maken van fysiotherapie dan dient u zich voor vergoeding aanvullend te verzekeren. Als je nog geen 18 jaar bent krijg je 18 behandelingen volledig vergoed. Voor een selecte groep mensen van 18 jaar en ouder is fysiotherapie wel onderdeel van de basisverzekering.

Reflex fysiotherapie heeft met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract afgesloten. Dit betekent dat wij in veruit de meeste gevallen de declaratie voor uw behandelingen rechtstreeks bij uw maatschappij in kunnen dienen mits u aanvullend.
U ontvangt pas een nota van ons als u maximaal gebruik heeft gemaakt van de aanvullende verzekering of als u niet aanvullend verzekerd bent..
Op de site zorgwijzer  vindt u uitgebreide informatie.
Hier vindt u ook de lijst van chronische aandoeningen. Op deze lijst staan de aandoeningen die vergoed worden uit het basispakket (meestal moeten de eerste 20 zittingen uit uw aanvullende pakket komen).

Tarieven Reflex Fysiotherapie indien u geen aanvullende verzekering heeft.

Bij het kiezen van uw verzekeringspakket is het verstandig om goed te kijken naar de vergoedingen voor fysiotherapie. Soms wordt maar een beperkt aantal behandelingen vergoed of een maximum bedrag per jaar. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent, kunnen de kosten voor uw behandeling behoorlijk oplopen:
Eén behandeling fysiotherapie kost € 44,28. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, krijgt u van ons maandelijks een nota. Klikt u op Prijslijst 2024 dan ziet u de tarieven van onze praktijk. Wij hebben onze tarieven met 6% verhoogd. Bij het verhogen van onze tarieven geconformeerd aan de uitkomsten van het onafhankelijk kostenonderzoek dat adviesbureau Gupta in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) heeft uitgevoerd, waarbij de kostprijs in 2019 al op € 40,11 uitkwam. 

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

1. De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Een gemaakte afspraak dient 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Een afspraak die niet of te laat geannuleerd wordt, zal in rekening gebracht worden.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal dan ook wettelijke rente worden gevorderd.
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factureringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factureringbedrijf prevaleren.