Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis van de motorische ontwikkeling van het kind. Er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling, behorende bij de leeftijd en naar afwijkingen of vertragingen hiervan. Ook de gevolgen van motorische problemen voor de ontwikkeling van het kind worden in kaart gebracht.
Claudia Holla is de kinderfysiotherapeut bij Reflex Fysiotherapie. Na de basisopleiding fysiotherapie heeft zij een 4-jarige Master opleiding gevolgd specifiek gericht op problematiek bij kinderen.

Bij de kinderfysiotherapeut wordt het kind eerst geobserveerd, onderzocht en daarna eventueel behandeld. Ook kunnen er specifieke tests worden afgenomen om bijvoorbeeld te kijken in hoeverre de motoriek van het kind afwijkt van wat voor zijn of haar leeftijd normaal is. In het verlengde van de behandeling wordt desgewenst overleg gevoerd met betrokken verwijzer en – indien nodig – de onderwijzer van het kind. Kinderen van 0 tot 2 jaar kunnen in hun eigen omgeving geobserveerd en behandeld. De kinderfysiotherapeut zal dan bij u aan huis komen.

Baby’s (0 tot 2 jaar):
Centraal staan in de behandelingen hanterings- en houdingsadviezen.
Ouderinstructie neemt dan ook een belangrijke plaats in. De adviezen kunnen direct in de eigen situatie worden toegepast.

Indicaties voor kinderfysiotherapie bij baby’s tot 2 jaar kunnen zijn:
* er is sprake van een voorkeurshouding van het hoofdje, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie);
* prematuriteit (te vroeg geboren baby);
* de baby is erg slap of voelt juist gespannen aan; • de baby overstrekt zich veel;de baby is onrustig en huilt veel;de baby wil niet op de buik liggen;
* bijzondere voortbewegingvormen zoals billenschuiven;orthopedische problemen, zoals aangeboren klompvoetjes;
* neurologische problemen (Erbse parese, hersenbeschadiging, spina bifida);aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden (bijv. syndroom van Down).

Peuters ( 2-4 jaar):
In deze periode kan een achterstand in de (motorische) ontwikkeling duidelijker worden. Het kind kan moeite hebben met lopen, rennen, springen, klimmen en klauteren. Een afwijkende stand van de voeten of benen, veel struikelen of vallen en alleen maar op de tenen lopen kunnen reden zijn om advies te vragen bij een kinderfysiotherapeut.

Indicaties voor kinderfysiotherapie bij peuters van 2 tot 4 jaar kunnen zijn:
* een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling;
* meer dan gemiddeld struikelen of vallen;
* een afwijkend looppatroon;
* angstig zijn bij op- en afstappen of bij het klimmen en klauteren.

Kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar):
In de schoolleeftijd is de motoriek een belangrijk onderdeel van het sociale gebeuren op school, met vriendjes en leeftijdsgenootjes. De omgeving heeft een belangrijke signalerende functie (leerkracht, ouders). Het kan zijn dat het kind op het schoolplein en tijdens de gymnastiek niet goed mee kan doen met de bewegingsspelletjes. Het kind kan zich terugtrekken of faalangstig gedrag vertonen.

Indicaties voor kinderfysiotherapie bij 4-12 jarigen kunnen zijn:
* een achterstand in de fijn motorische ontwikkeling: problemen met knutselen, knippen, kleuren en schrijven;
* ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld astma of hyperventilatie;
* orthopedische problemen, bijvoorbeeld een slechte houding;
* problemen met de prikkelverwerking;
* motorische mijlpalen laat bereiken, bijvoorbeeld moeite hebben met het leren hinkelen, huppelen, fietsen of zwemmen;
* veelvuldig vallen;
* vaak dingen omstoten of laten vallen;
* niet stil kunnen zitten.

Jongeren ( 12 tot 18 jaar):
In de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke veranderingen plaats. Houdingsafwijkingen komen in deze periode vaker voor. Hoofdpijnklachten, nek- en rugklachten kunnen voorkomen. Daarnaast kunnen er tijdens het sporten sneller relatieve overbelasting klachten optreden(knieklachten, enkelklachten).

Kinderfysiotherapie en schrijfproblemen.
Steeds meer kinderen op de basis- en middelbare school hebben moeite met schrijven. Dit heeft onder andere te maken met het digitale tijdperk. Het is echter nog steeds noodzakelijk om leesbaar te kunnen schrijven, lang niet alle lessen worden digitaal aangeboden. Daarnaast is het van belang om bij een vreemde taal een a van een o te kunnen onderscheiden. Heeft uw kind moeite met schrijven, dan kunt u een afspraak maken met onze kinderfysiotherapeut Claudia.

Tijdens het intakegesprek met ouder en of verzorger en kind wordt het probleem geinventariseerd. Meestal is het schrijfprobleem gesignaleerd door een leerkracht en geeft de leerkracht schrijfwerk mee. Door het afnemen van een schrijfobservatie en een motorische vaardigheidstest fijne motoriek, wordt geanalyseerd of er sprake is van een motorisch schrijfprobleem. Er wordt gekeken naar leesbaarheid, vloeiendheid van schrijven, pengreep en de sturing van de pen. Indien nodig wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld met behandeldoelen. Met uw toestemming wordt er eventueel overlegd met de huisarts, schoolarts, kinderarts of leerkracht, zodat er ook op school kan worden geoefend. Leesbaar schrijven en de motorische sturing heeft veel herhalingen nodig. Uw kind krijgt een werkboekje mee om thuis te oefenen. De schrijfmethode van de basisschool wordt aangehouden.

Kinderfysiotherapie en voorkeurshouding.
Als jonge ouder voel je je wel eens onzeker over de ontwikkeling van je kind. Eet mijn kind wel goed? Slaapt het goed? Huilt het niet te veel? Vragen die iedere ouder zich wel eens stelt. Een andere vraag die kan spelen is of het kind zich fysiek wel goed ontwikkelt. Een terechte vraag, want er kunnen zich afwijkende gedragspatronen voordoen, die nadelig zijn voor uw baby. Zo ontwikkelen sommige baby’s een voorkeurshouding. Een voorkeurshouding houdt in dat uw kindje liggend op zijn rug steeds naar dezelfde kant kijkt en dus altijd op dezelfde kant van zijn hoofdje ligt. Dit gedrag kan zijn oorsprong hebben in de zwangerschap. Het kan echter ook ontstaan tijdens de geboorte of de eerste paar weken na de geboorte. U kunt deze voorkeurshouding zelf signaleren. Het kan ook zijn dat de consultatiebureau-arts u hierop wijst. Door de voorkeurshouding en het langdurig op een kant van het (achter)hoofd liggen ontstaat er soms een afplatting of een scheve stand van het hoofdje. Een voorkeurshouding kan er ook toe leiden dat een kindje zijn armen en benen niet aan beide kanten evenveel beweegt, dat de baby niet recht kan liggen of het hoofdje niet recht kan houden.
De eenzijdige voorkeur kan het kind zelfs belemmeren in de verdere ontwikkeling. 
U kunt hier als ouders zelf iets aan doen door simpele veranderingen aan te brengen in de dagelijks activiteiten van uw baby. Stimuleer uw kindje om naar de andere kant te kijken bij het voeden, het verschonen, het naar bed gaan, het spelen of het dragen. Daarnaast is het van belang om uw baby zo vaak mogelijk op de buik te leggen wanneer hij of zij wakker is. In brochures bij uw consultatiebureau-arts of kinderfysiotherapeut kunt u over dit onderwerp meer informatie krijgen. Helpen deze adviezen onvoldoende of voelt u zich toch niet zeker dan kunt u altijd terecht bij onze kinderfysiotherapeut. Claudia kan uw kindje onderzoeken en bepalen of er inderdaad sprake is van een voorkeurshouding. Ze kan u helpen en begeleiden bij het verminderen van de voorkeur. Ook kan kinderfysiotherapeut Claudia bepalen of er een bijzondere oorzaak is voor het afwijkende gedrag. U kunt hierbij denken aan problemen in de nek, rug of heupen. Als er sprake is van een afplatting van het hoofdje kan de kinderfysiotherapeut met een meting u duidelijkheid geven over de mate van afplatting. Dit is prettig om te weten en vaak geruststellend.

Kinderfysiotherapie en de tabletnek.
De Gameboy-rug zo noemen artsen de kromme rug die zij bij steeds meer kinderen en jongeren zien. Kinderen in de groei zitten zo lang voorovergebogen over hun iPhone, iPad of Gameboy dat ze een vergroeiing in de rug oplopen. Nieuw in dit rijtje: de tabletnek. Hoe ernstig is het?Meer dan honderd jaar geleden kregen kinderen een bochel door kinderarbeid,’ vertelt orthopedisch chirurg Piet van Loon in de Volkskrant. ‘Nu krijgen ze hem door die apparaten. Voor het lichaam maakt het geen verschil of je kromgebogen in de sigarenfabriek zit of acht uur lang boven de iPad.’ Hoofd-, rug- of nekpijn? De kans is groot dat dit komt door een tablet, vertelt Van Loon in het Algemeen Dagblad: ‘Het aantal uren dat we met ons hoofd naar beneden zitten, is schrikbarend toegenomen.’ Uren naar een tablet of telefoon staren, heeft een groot effect op de nek. “Gemiddeld weegt hoofd een hoofd vijf kilo. Maar als we de kin op de borst hebben, weegt het wel 27 kilo. Dat is veel te zwaar voor de spieren in onze nek.’ Weg met de iPhone, iPad en Gameboy? Dat is nergens voor nodig. Het is niet meer en niet minder dan een kwestie van goed op de houding letten. De kinderfysiotherapeut kan hier gepaste adviezen bij geven.

Hoe wordt kinderfysiotherapie vergoed?
Sinds 1 januari 2006 is een verwijzing voor kinderfysiotherapie niet meer noodzakelijk. U kunt dus zelf een afspraak maken voor uw kind. Het kan zijn dat de consultatiebureauarts of de schoolarts kinderfysiotherapie voorstelt, ook dan kunt u zelf de afspraak maken. Let wel op dat voor een chronische machtiging altijd een verwijzing van een specialist (de huisarts of de kinderarts) nodig is.
In het eerste bezoek zal eerst kort gekeken worden of het probleem thuishoort bij de kinderfysiotherapeut (screening). Als dit het geval is, zal uw kind verder onderzocht en/of geobserveerd worden. Aan het eind van deze intake bespreekt de kinderfysiotherapeut haar bevindingen met u en wordt een eventueel vervolgtraject afgesproken. Als u zonder verwijzing komt, zal bij de screening uw toestemming gevraagd worden de huisarts te informeren. Deze ontvangt een kopie van het screeningsrapport

Kinderen en jeugdigen kunnen tot hun 18de jaar bij de kinderfysiotherapeut terecht. De kosten voor kinderfysiotherapie vallen voor een deel onder de basisverzekering en voor een deel onder de aanvullende verzekering. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben recht op 2 keer 9 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na 18 behandelingen is vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Voor kinderen met een chronische aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed. Voor fysiotherapie onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

Hier vindt u een link naar de officiële site van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK). Op deze site vindt u meer algemene informatie.
Voor specifieke informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de praktijk.  U kunt uw vraag ook mailen naar: info@reflex-fysiotherapie.nl.