Bewegen bij kanker

Voor wie is bewegen bij kanker bedoeld?

Bewegen en trainen bij kanker. Het klinkt allemaal zo tegenstrijdig, alsof iemand met kanker niet iets anders aan zijn hoofd heeft. Maar wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief bewegen voor, tijdens én na de behandeling van kanker positieve effecten heeft op o.a. cardiorespiratoire fitheid, spiermassa- en kracht, vermoeidheid, kwaliteit van leven, de botdichtheid en volhouden van de chemotherapie.

In 2015 werden in Nederland 105.000 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld: 300 meer dan in 2014. Er wordt verwacht dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in de komende jaren blijft stijgen (incidentie). De toegenomen incidentie is onder andere het gevolg van de vergrijzing, omdat kanker voornamelijk een ziekte die voorkomt op hogere leeftijd.  En kanker wordt veelal in een vroeger stadium ontdekt door de invoering van bevolkingsonderzoeken.  Samen met de betere behandelmethoden draagt dit bij aan een langere duur van de overleving en daarmee aan de hoge prevalentie (aantal patiënten bij wie ook kanker is vastgesteld en dat nog in leven is) van kanker.  (Bron: Handboek Voeding bij Kanker, 2016.)

Behandeling van kanker gaat vaak gepaard met bijwerkingen zoals een verslechtering van conditie, depressieve gevoelens en extreme vermoeidheid, die ook tot lang na de behandeling kunnen aanhouden.
Er zijn twee verschillende soorten trainingsprogramma’s mogelijk bij ‘bewegen met kanker’:

* Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie.
* Oncofit (bedoeld voor mensen die een oncologische behandeling hebben ondergaan en die de medische primaire behandeling hebben afgerond).

Om deel te kunnen nemen aan de programma’s ‘bewegen met kanker’ moet het vermoeidheidsniveau uiteraard toelaatbaar zijn. Ook moet er toestemming worden gegeven door de behandeld medische specialist middels een verwijzing. U doorloopt het programma samen met de fysiotherapeut – en oedeemtherapeut van Reflex fysiotherapie Heteren, Roxanne van de Rhee. Roxanne is gecertificeerd in ‘oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’, ‘beweeggroep oncologie’, en ‘behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’.

Training onder begeleiding:

Voor, tijdens en na afloop van de programma’s zal Roxanne de resultaten en de voortgang met u bespreken;
* Minimaal 2x per week, matig intensief, 60 minuten;
* In groepsverband of individueel mogelijk;
* Kracht- en duurtraining;
* Elk programma duurt 13 weken. Per individu wordt gekeken of dan alle doelen behaald zijn.

Trainen in groepsverband kan elke week twee keer, namelijk:
* dinsdag van 10:00-11:00 uur en
* donderdag van 10:00-11:00 uur.

Wat is het doel van ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens de chemotherapie?’

Behoud van fysieke fitheid tijdens de chemotherapie zegt het eigenlijk al. Het is de bedoeling om de fysieke fitheid van mensen die chemotherapie ondergaan zo hoog mogelijk te houden en proberen te stabiliseren.

De subdoelen van het programma:

* stabiliseren/verbeteren van het uithoudingsvermogen;
* stabiliseren/verbeteren van spiermassa- en kracht;
* vermindering/beperking van vermoeidheid;
* verbeteren van kwaliteit van het leven;
* stabiliseren/verbeteren van de botdichtheid;
* volhouden van de chemotherapie.

Wat is het doel van oncofit?

Oncofit heeft als doel de kwaliteit van het leven te verbeteren.

De subdoelen van het programma:

* vermoeidheid te verminderen;
* verminderen van bewegingsangst;
* vergroten van het uithoudingsvermogen;
* inzicht krijgen in belasting en belastbaarheid;
* verbeteren van kracht en balans.

Hoe worden de programma’s vergoed?

Voor de beweegprogramma’s heeft u een verwijzing van een arts nodig. De kosten voor vallen vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. U kunt ook zonder verwijzing komen, dan valt de behandeling onder fysiotherapie. Het is dan geen chronische indicatie en wordt niet vergoed uit het basispakket. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding voor oedeemtherapie u heeft.

Meer informatie?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met fysio- en oedeemtherapeuten Roxanne van de Rhee en Claudia Holla. Roxanne en Claudia staan geregistreerd als oedeemtherapeut in het Centraal Kwaliteits Register en is lid van de NVFL (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten binnen de Lymfologie).
U kunt e-mailen naar info@reflex-fysiotherapie.nl en uw vraag stellen aan oedeemtherapeuten Roxanne van de Rhee en Claudia Holla.

Fysiotherapeut Roxanne is sinds 2013 oedeemtherapeut. Ze is met name gespecialiseerd in het behandelen van oedeem met manuele lymfdrainage en oedeemtherapie na kanker. Roxanne is gecertificeerd in ‘oncologische cliënten: fysiotherapeutische mogelijkheden’, ‘beweeggroep oncologie’, en ‘behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’.
Tevens is Roxanne gespecialiseerd in de behandeling door middel van fascie-/bindweefseltechnieken bijvoorbeeld bij fibrosering of littekenweefsel en mobiliteitsbeperking van de schouder.