Patiënttevredenheid

Qualiview

Reflex fysiotherapie vraagt via een online enquête, de zogenaamde FysioPrestatieMonitor (Qualiview), naar de tevredenheid van de patiënt. Deze krijgt u desgewenst per e-mail toegestuurd na de laatste behandeling. De vragenlijst bevat vragen over onze hulpverlening.

De volgende drie domeinen en bijbehorende vragen zijn te onderscheiden (scores van 1 tot 10 en geven weer hoe de beoordeling van de cliënten is voor de afzonderlijke domeinen van het klantervaringsonderzoek voor fysiotherapie, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste):

  1. Contact: Dit domein bestaat uit drie vragen met betrekking tot de benadering en de deskundigheid van de fysiotherapeut.
  2. Behandelplan: Dit domein bestaat uit drie vragen met betrekking tot het behandelplan en de bijbehorende communicatie.
  3. Praktijk: Dit domein bestaat uit drie vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van de praktijk, de hygiëne en de ervaren privacy.

De algemene beoordeling van de therapeut en praktijk wordt weergegeven met een cijfer: van 1 tot en met 10, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste.

De Net Promoter Score (NPS) laat zien in welke mate de cliënt je praktijk zal aanbevelen aan anderen. De Net Promoter Score is een score tussen de -100 en +100. Een getal tussen de -100 en de 0 betekent dat de praktijk meer criticasters dan promoters heeft en dat levert negatieve reclame op. Ligt het getal tussen de 0 en de 100, dan heeft de zorgorganisatie meer promoters dan criticasters en wordt er positief over de praktijk gesproken.
In 2022 was NPS 91 .

In 2022 hebben 254 patiënten (=n) de vragenlijst voor ons ingevuld. Hieronder staan de resultaten.

Algemene beoordeling: De algemene beoordeling geeft de score weer op de vraag ‘Welk cijfergeeft u uw zorgverlener?’ Het betreft een score van 1 tot 10 en geeft weer hoe tevreden de cliënten zijn.
In 2022 was het cijfer van de algemene beoordeling 9,44 (uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste, norm is 8).
Contact: in 2022 was het cijfer 9,47 (uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste, norm is 8).
Behandelplan: in 2022 was het cijfer 9,40 (uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste, norm is 8).
Praktijk: in 2022 was het cijfer 9,50 (uitgedrukt in een cijfer van 1 tot en met 10, met 1 als laagste beoordeling en 10 als hoogste, norm is 8).

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en voor het mooie resultaat in 2022.
Klik hier om het Qualiview certificaat van 2022 in te zien.