Therapeutisch Actief

Therapeutisch Actief (TA) , groepsfitness onder begeleiding van de fysiotherapeut, is een fitnessprogramma waarin u onder begeleiding van een fysiotherapeut in een kleine groep kunt werken aan conditie, spierkracht en mobiliteit. Alle fysiotherapeuten van Reflex fysiotherapie begeleiden weleens een een TA-groep, hoewel we streven naar een vaste begeleider.

Therapeutisch Actief is bedoeld voor:
*mensen die lichamelijke klachten hebben (gehad), waarmee rekening gehouden moet worden bij het trainen;
*mensen die nog nooit aan fitness hebben deelgenomen en die een programma ‘op maat’ nodig hebben;
*mensen die lang niets aan sport hebben gedaan;
*mensen voor wie de drempel naar een regulier fitnessprogramma te hoog is.

Er wordt getraind in groepen van maximaal 10 deelnemers. De training begint met een gezamenlijke warming-up. Daarna kunt u individueel oefeningen doen, waarbij u zo nodig ook begeleiding krijgt. Vaak worden er gezamenlijk grondoefeningen gedaan en er wordt afgesloten met een cooling-down. Een training duurt 1 uur.
U kunt zich aanmelden voor Therapeutisch Actief bij Reflex fysiotherapie. Als u geplaatst kunt worden, wordt u eerst uitgenodigd om aan een proefles deel te nemen. U krijgt dan een goede indruk of het programma iets voor u is. Deze proefles is gratis.
U traint in een vaste groep. Als u een keer niet kunt, dient u zich vooraf af te melden. Een training waarvoor u zich vooraf heeft afgemeld kunt u (na overleg) inhalen bij een andere groep. Als u door ziekte of een blessure langere tijd niet kunt meedoen, neem dan tijdig contact op met de begeleider van uw groep. In overleg kan deelname dan tijdelijk opgezegd worden. Opzeggen kan mondeling of schriftelijk maar moet wel minimaal 1 maand van te voren gebeuren.

De trainingstijden:

* maandag van 19:00-20:00 en van 20:00-21:00, onder begeleiding van Niek Janssen;
* dinsdag van 13:30-14:30 (55+ groep), onder begeleiding van Jochem Brugmans.
* woensdag van 10:00-11:00 (55+ groep), onder begeleiding van Folkert Geurtz;
* donderdag van 19:30-20:30, onder begeleiding van Jochem Brugmans;
* vrijdag van 09:00-10:00 (55+ groep), onder begeleiding van Jochem Brugmans.

De kosten van Therapeutisch Actief:
€36,00 per maand.

Voor meer informatie of voor de aanmelding, kunt u contact opnemen met de praktijk.
U kunt uw vraag ook mailen naar: info@reflex-fysiotherapie.nl.