Praktijkinformatie

De praktijk Reflex Fysiotherapie is al jaren een begrip in Heteren en omgeving. Onze praktijk is een expert op het gebied van fysiotherapie, manuele therapie, Dry Needling, triggerpoint-therapie, fysiotherapie in geriatrie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage en oedeemtherapie, arbeidsfysiotherapie, sportfysiotherapie, beweeggroepen voor lage rugklachten, COPD en Diabetes type 2. De behandelingen worden in de praktijk of aan huis gegeven.

De praktijk is toegankelijk voor iedereen en iedereen is welkom, met of zonder verwijzing van een huisarts of specialist. De praktijk in Heteren is voorzien van een AED-apparaat*) en digitaal informatiebord voor de patiënt. Op onze website kunt u informatie krijgen over onze praktijk (algemene informatie), (nieuwe) behandelmethoden, nieuws en nog veel meer.

De hoofdpraktijk van Reflex Fysiotherapie is gevestigd in Medisch Centrum Heteren. Naast de locatie in Heteren hebben we ook een dependance in Zetten door het samenwerkingsverband met fitnesscentrum Living Healthy.

Een afspraak maken

Behandeling vindt uitsluitend volgens afspraak plaats. Om een afspraak te maken kunt u het beste bellen op werkdagen. U kunt zich ook aanmelden aan de balie van Reflex Fysiotherapie of middels deze website. Ook als u een brace nodig heeft, verzoeken wij u eerst even te bellen. Wij zullen uw afspraak binnen twee werkdagen inplannen. Uiteraard kan de wachttijd langer zijn als u de voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar, dag en/of tijd. Verandert uw klacht tijdens de wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw behandelaar voor overleg.
Bij uw eerste bezoek vragen wij u uw verzekeringspasje, een geldig legitimatiebewijs en een handdoek mee te nemen. En om uw behandeldossier zo volledig mogelijk te maken, verzoeken wij u een intakeformulier in te vullen voor uw eerste afspraak, ook als u een verwijzing heeft. Bent u niet in staat om naar de praktijk te komen, dan kunnen wij de behandeling bij u aan huis geven. Hiervoor heeft u overigens wel een verwijzing van de (huis-)arts nodig.
Wilt u een reeds geplande afspraak afzeggen of wijzigen, verzoeken wij u dit 24 uur van te voren te doen. Bij een te late afmelding kunnen wij de kosten bij u in rekening brengen.

Uw privacy

Uw fysiotherapeut legt uw medische gegevens vast in een elektronisch dossier. Alleen u en uw fysiotherapeut hebben recht op inzage van dat dossier. Er wordt gehandeld volgens de meest recente Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent ondermeer dat zonder uw toestemming geen gegevens aan derden worden verstrekt.

Een klacht over uw fysiotherapeut

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht wordt schriftelijk vastgelegd en met u samen naar tevredenheid opgelost.
Per 1 januari 2017 voldoet de praktijk aan alle verplichtingen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Reflex fysiotherapie neemt deel aan de klachtenregeling en geschillencommissie van het KNGF. Het reglement Klachtenregeling Fysiotherapie die de praktijk hanteert kunt u hier inzien.Een meldformulier kunt u hier downloaden.
Met uw klacht kunt u onder andere terecht bij:
*De Klachtencommissie van het KNGF
*De Commissie van Toezicht van het KNGF
*Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

*) AED
Wat dient u te weten over AED? De praktijk heeft de beschikking over een AED. Een AED heeft als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen bij circulatieproblemen. Dit komt zelden voor, echter deze extra hulp vergroot de overlevingskansen van een slachtoffer aanmerkelijk. Mocht u een persoonlijk bezwaar hebben tegen het gebruik van een AED, gelieve ons hiervan voor aanvang van een behandelperiode nadrukkelijk op de hoogte te brengen. U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen
tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt.
Deze kunt u aanvragen bij: De Hartstichting.