Valpreventie bij ouderen: In Balans

Elke dag belandden tientallen 65-plussers op de spoedeisende hulp na een valincident.
Dit is slechts een klein deel van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.

Bent u onzeker op de been tijdens het lopen? Bang om te vallen en/of vaker gevallen? Bent u 65 jaar of ouder, loopt u nog zonder hulpmiddelen en bent u nog zelfstandig wonend In Elst of directe omgeving? Misschien is de valpreventiecursus ‘In Balans’ die wordt gegeven in samenwerking met de gemeente Overbetuwe wel iets voor u! Deze cursus is een groepsinterventie.

Het doel van de cursus ‘In Balans’ is het voorkomen van valongevallen.
Geriatrie fysiotherapeut Marina van Meel is gecertificeerd voor het geven van cursussen ‘In balans’ en ‘Otago’.
‘In Balans’ is  gericht op het voorkomen van valongevallen bij 65-plussers door verbetering van balans en spierkracht, toename van zelfvertrouwen en ontspanning en bewustwording van risicofactoren. De cursus bestaat uit een beweegprogramma en voorlichting.
Het beweegprogramma is gebaseerd op Tai Chi. In Balans is een erkende valpreventieve beweeginterventie.

Voor meer informatie over informatiebijeenkomsten, aanvang van de cursus en kosten kunt u contact opnemen met de praktijk.