Fysiotherapie bij bekkenklachten

Mensen worden zich steeds bewuster van hun eigen gezondheid en de zelfzorg daarin. Voorheen was het bij stoornissen in het bekkenbodemgebied, bijvoorbeeld incontinentie na een bevalling of bij het ouder worden, niet vanzelfsprekend dat men hulp bij die zelfzorg vroeg. Het bekkenbodemgebied werd als taboe beschouwd. Dit is gelukkig minder geworden, nu men ziet hoeveel positieve inbreng onder andere de fysiotherapeutische zorg kan hebben.

Van de fysiotherapeut die tegenwoordig mensen met bekkenbodemklachten behandelt, wordt verwacht dat zij of hij beschikt over specifieke kennis en vaardigheden en daarnaast een goede attitude heeft. Manueel therapeut Marloes Verploegen heeft diverse cursussen gevolgd om mensen met bekkenbodemproblematiek en bekkenklachten goed te kunnen behandelen. Hoewel zij veel kennis over bekkengebied heeft en door het KNGF geaccrediteerde cursussen heeft gevolgd, is Marloes géén bekkenfysiotherapeut.

Waar zit de bekkenbodem?
De bekkenbodem is zoals het woord het zegt,  de bodem van uw bekken.
Het is het gebied waar u mee op een gewoon fietszadel zit. Zadelpijn is dan ook pijn aan uw zitbeenknobbels en/of bekkenbodem.

De bekkenbodem is niet één spier, maar meerdere spieren in meerdere lagen. Deze spieren liggen tussen uw zitbeenknobbels, onderkant van uw schaambeen en staartbotje. Het heeft de vorm van een ruit oftewel twee op elkaar gelegde driehoeken.
Mannen hebben ook een bekkenbodem! Er is maar een klein verschil in bouw tussen de bekkenbodem van mannen en van vouwen; mannen hebben een doorgang minder.