Aanmelden

Om een afspraak te maken bij Reflex fysiotherapie Heteren en Zetten, kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 026-4723616.
Wij zullen u vragen om uw e-mailadres. Wij sturen u dan een afspraakbevestiging en een intakelijst. Ons verzoek is deze intake alvorens de eerste afspraak in te vullen.
E-mail is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en neemt in een aantal gevallen de functie van papieren correspondentie over. Reflex fysiotherapie gaat met deze ontwikkeling mee. Zo zijn we gestart met het herinneren van uw afspraak per e-mail.
Als u uw e-mailadres opgeeft, dan gebruiken wij deze om u zorg gerelateerde informatie te sturen. Denk hierbij aan vragenlijsten, een afspraakherinnering en een afspraakbevestiging. Mochten wij uw e-mailadres voor andere zaken willen gebruiken, dan moeten wij altijd eerst hiervoor uw toestemming vragen.