Aanmelden

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, WhatsApp en vaste telefoon dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Reflex fysiotherapie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Reflex fysiotherapie houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Als u uw persoonsgegevens aan ons geeft dan gaat u akkoord met onze privacyreglement. Zorg dat u deze hebt gelezen alvorens uw gegevens te geven.

Wij zullen u vragen om uw e-mailadres.  U ontvangt dan per e-mail een afspraakbevestiging en een intakelijst. Ons verzoek is deze intake alvorens de eerste afspraak in te vullen. Als u uw e-mailadres opgeeft, dan gebruiken wij deze alleen om u zorggerelateerde informatie te sturen. Denk hierbij aan vragenlijsten, een afspraakherinnering en een afspraakbevestiging. Mochten wij uw e-mailadres voor andere zaken willen gebruiken, dan moeten wij altijd eerst hiervoor uw toestemming vragen.

telefonisch aanmelden

klik om te bellen          klik om te appen

per e-mail aanmelden

 klik om een e-mail te sturen

aanmelden aan de balie
U kunt zich natuurlijk ook aanmelden aan de balie van Reflex Fysiotherapie.

Wij zullen uw afspraak binnen 3 werkdagen inplannen. Uiteraard kan de wachttijd langer zijn als u de voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar, dag en/of tijd. Verandert uw klacht tijdens de wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met uw behandelaar voor overleg. Ook als u een brace nodig heeft, verzoeken wij u een afspraak te maken.