Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatische fysiotherapeut specialiseert zich in behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten. Psychosomatisch fysiotherapie is een behandelvorm die zich richt op ‘lichaam’ en ‘geest’. ‘Psyche’ betekent geest en ‘somatisch’ betekent lichamelijk.
De psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen om inzicht te krijgen in de wisselwerking hiertussen. U kunt leren hoe u via de geest het lichaam kunt beïnvloeden.
In onze praktijk volgt Folkert Geurtz de master psychosomatische fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht.

Psychosomatische klachten zijn uiteenlopende lichamelijke en/of psychische klachten die het gevolg zijn van een langdurige verstoring in de balans tussen spanning en ontspanning. De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk.
Fysieke klachten zijn bijvoorbeeld aanhoudende spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, buikpijn zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.
Mentale klachten of veranderingen kunnen zich uiten in veel piekeren, slecht slapen, snel emotioneel of boos zijn, concentratieproblemen.
Andere klachten kunnen zijn hyperventileren, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid of constant een gespannen of constant een onrustig gevoel.
Al deze klachten zijn in wezen waarschuwingssignalen van ons lichaam. Rust nemen, doorademen, van houding veranderen, over problemen praten, of bepaalde situaties aan te pakken. Negeren en doorgaan met de status quo kan soms leiden tot een burn out.
Het kan zinvol zijn om bij deze klachten (kortdurend) enige professionele hulp in te schakelen.

De behandeling 
De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt bij het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.
Bij psychosomatische fysiotherapie is het lichaam het uitgangspunt.
De klachten worden in kaart gebracht en samen wordt bekeken hoe de klachten uw leven belemmeren of verstoren. Door meer bewust contact te maken met het lichaam en de klachten, krijgt u meer inzicht in de factoren die uw klachten beïnvloeden. Vaak is het nodig om weer te leren ontspannen. Ook kan het nodig zijn om juist meer in beweging te komen. Samen wordt gezocht naar wat er nodig is, om meer balans in uw leven te creëren. Zodat de lichamelijke en psychische klachten beter handelbaar worden, kunnen verminderen of verdwijnen. De lichamelijke, psychologische en sociale aspecten worden betrokken bij de behandeling, waaronder leef- en werkomstandigheden.