Manuele Therapie

Bij Reflex fysiotherapie zijn 4 manueel therapeuten werkzaam, te weten Bob Pellen, Marloes Verploegen, Arnoud Hoyng en Niek Janssen. Jochem Brugmans is in opleiding.
De manueel therapeut specialiseert zich in onderzoek en behandeling van patiënten met klachten aan wervelkolom en gewrichten in armen en benen. Er zijn verschillende opleidingen waar de master of science tot manueel therapeut behaald kan worden.  Hieronder volgt een uiteenzetting van 3 opleidingen.

1. Orthopedische Manuele Therapie (O.M.T.)
De manuele therapie wordt door Bob Pellen toegepast volgens het concept van de Orthopedische Manuele Therapie (O.M.T.).
De Orthopedische Manuele Therapie maakt gebruik van een nauwkeurige diagnostiek om uw probleem in kaart te brengen. Door het vaststellen van de juiste werkdiagnose kunt u heel specifiek en gericht worden behandeld. Bij deze efficiënte manier van behandelen, hoort ook de hulp van andere medische disciplines of specialismen. Een behandeling orthopedische manuele therapie hoeft niet op zich te staan. De behandeling kan een onderdeel zijn binnen uw totale behandelplan. Orthopedisch manueel therapeuten kunnen functiestoornissen behandelen binnen het geheel van gewrichts-, spier-, en zenuwaandoeningen. Hierbij gaan zij uit van het zogenaamde “ketendenken”.
De therapeut richt zich niet alleen op de extremiteiten (armen of benen) of de wervelkolom, maar kijkt ook naar relatie tussen de diverse regio’s. De orthopedisch manueel therapeut kan weefselspecifieke veranderingen diagnosticeren, hetgeen leidt tot een classificatie van de stoornis en de daaruit voortkomende beperkingen.
De behandeling kan zijn mobilisatie; manipulatie; stabilisatie; medische trainingstherapie;
neuro-modulatie technieken (o.a. spierverlengingstechnieken); houdingstherapie; en voorlichting. Om te voorkomen dat uw blessure terugkomt, stelt de orthopedisch manueel therapeut (zowel tijdens als na de behandeling), veelal een training voor, die uw belastbaarheid verbetert. Meer informatie over OMT bij diverse aandoeningen kunt u hier vinden.

2. Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT)
Marloes Verploegen heeft de master in de manuele therapie behaald aan de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT). Arnoud Hoyng heeft de master of science manuele therapie ook aan de SOMT behaald.
Voor SOMT is manuele therapie een onderzoek- en behandelmethode van gewrichten van de rug, de nek, de armen en de benen. In een eerste gesprek zal de manueel therapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueeltherapeut. Als er behandeld gaat worden, dan zal deze behandeling niet alleen tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren, maar ook de houding en beweging tijdens werkzaamheden en recreatie te optimaliseren. Ook tijdens de behandeling maakt de manueeltherapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (in de volksmond ook wel ‘kraken’ genoemd). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Meer informative over de opleiding aan de SOMT kunt u hier  vinden.

3. Musculoskeletale Revalidatie (HAN University of Applied Sciences)
Niek Janssen heeft zijn master of science manuele therapie behaald aan de HAN University of Applied Sciences. Hij heeft aldaar musculoskeletale revalidatie gestudeerd met als uitstroomprofiel manuele therapie. In september 2022 is Jochem Brugmans met deze opleiding gestart.
De unieke deeltijdmaster aan de HAN University is speciaal ontwikkeld voor fysiotherapeuten die zichzelf verder willen ontwikkelen binnen het musculoskeletale domein. De kroon op de studie is de internationaal erkende graad Master of Science (MSc), waarbij je een aantekening krijgt in een specialisatie als manuele therapie of orofaciale fysiotherapie of sportfysiotherapie. In het eerste jaar leer je complexe patiëntproblematiek te doorgronden door systematisch en vanuit wetenschappelijke evidentie te reflecteren op je eigen handelen. Hiermee leg je de basis voor je verdere specialisatie. Je ontwikkelt een brede musculoskeletale attitude en legt een gedegen kennis- en vaardigheidsbasis. Systematisch en vanuit wetenschappelijk perspectief leer je complexe patiëntcasussen praktisch te benaderen en te behandelen. Daarnaast maak je door middel van practica in het bewegingslab kennis met relevante meetinstrumenten en leer je het menselijk bewegen op een objectieve, wetenschappelijke manier waar te nemen.
Je kiest één van de drie uitstroomvarianten: orofaciale fysiotherapie, manuele therapie of sportfysiotherapie. Niek heeft gekozen van manuele therapie. De vaardigheden in complexe musculoskeletale casuïstiek blijven een vast onderdeel van de opleiding.
Meer informative over de opleiding aan de HAN University of Applied Sciences kunt u hier vinden.

Vergoeding manuele therapie

Voor mensen boven de 18 jaar zit manuele therapie in het aanvullende pakket. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding voor manuele therapie u krijgt. Veel verzekeraars vergoeden een bepaald maximum aantal behandelingen per jaar.
Voor manuele therapie geldt een apart hoger tarief.