INZETBAARHEID EXPERT

Reflex fysiotherapie is een samenwerkingsverband aangegaan met de Inzetbaarheid Expert. Deze nieuwe organisatie helpt mensen met hun re-integratieproces op het werk via hun Werkt Goed begeleidingstraject. Mensen die vanwege klachten hun werkzaamheden niet (volledig) kunnen uitvoeren zitten vaak in een lastig parket. Samen met de experts van Werkt Goed wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor arbeidshervatting. Na een uitgebreide analyse op onze praktijk, vindt de begeleiding plaats op uw eigen werkplek in overleg met uw werkgever. Indien nodig zal er samenwerking gezocht worden met alle betrokken behandelaren (fysiotherapeut, bedrijfsarts of medisch specialist).

Werkt Goed stelt de patiënt centraal en zorgt voor concrete en praktische handvatten om met alle persoonlijke omstandigheden op de werkvloer om te gaan. Hierdoor ontstaat meer grip en eigen regie. De werkgever wordt altijd betrokken bij het traject. Hierdoor krijgt zowel de werkgever als de patiënt goed inzicht in het verloop van het proces en kunnen verwachtingen goed gemanaged worden.

Of u in aanmerking komt voor een dergelijk traject is eenvoudig te achterhalen aan de hand van een korte vragenlijst die u kunt invullen. Deze vragenlijst is vanaf nu in te vullen via een tablet die beschikbaar zal worden gesteld aan onze praktijk of via www.werktgoed.nl.

 klik op het logo om naar de site te gaan

De kosten voor Werkt Goed worden door de werkgever betaald. De medewerkers van het Werkt Goed begeleidingstraject zullen dit, wanneer u in aanmerking komt, bespreken met uw werkgever. Bij akkoord kan gestart worden met de uitgebreide analyse.