Fysiotherapie na Covid-19

Het leeuwendeel van de COVID-19 patiënten heeft milde tot matige klachten en kan thuis herstellen. Twintig procent krijgt ernstige tot zeer ernstige klachten, waarbij een ziekenhuisopname nodig is. Het kost tijd om te herstellen van COVID-19. Zodra u zich beter voelt, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten rustig op te bouwen.
Binnen onze praktijk hebben Folkert Geurtz en Jochem Brugmans de cursus bij Chronisch ZorgNet voor de Corona-revalidatie succesvol afgerond.

  1. Reflex fysiotherapie is partner van GEZ Midden-Betuwe en werkt samen met diverse disciplines bij uw herstel van Covid-19. Bij herstel thuis heeft de huisarts de regie en coördineert de integrale zorg voor patiënten;
  2. De fysiotherapeut kan u begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten. De fysiotherapeut helpt als u klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten, zoals wandelen, traplopen, fietsen of sporten.

ad 1) De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het voorkomen van overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan uw herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met u gaat. Heeft u problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet u (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut andere zorgverleners in zoals ergotherapeut, diëtist of psycholoog. Vanuit het GEZ kan het ook zijn dat een andere zorgverlener Reflex fysiotherapie heeft benaderd voor hulp bij het herstel.

ad 2) Als u na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de fysiotherapeut terecht voor hulp, advies en begeleiding. De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het voorkomen van overbelasting belangrijke aandachtspunten. U krijgt zo weer vertrouwen in uw lichaam. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan uw herstel.