Sportfysiotherapie

Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, gaat de sportfysiotherapeut vaak nog een stap verder. Hij krijgt doorgaans te maken met mensen die niet alleen aan het werk willen, maar daarnaast graag hun sportactiviteiten weer op willen pakken. Of met fanatieke sporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen. Maar ook mensen die lang niets aan lichaamsbeweging hebben gedaan en hier een begin mee willen maken, kunnen bij de sportfysiotherapeut terecht voor een deskundig advies.

De sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken. De sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Met braces of taping, mobiliserende technieken of diverse ondersteunende behandelapparatuur. Hij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij overlegt zo nodig met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.
Buddy Boekhorst is CKR geregistreerde sportfysiotherapeut.

De behandeling door de sportfysiotherapeut begint met een intake. Deze bestaat uit het in kaart brengen van uw klachten, een lichamelijk onderzoek en een diagnosestelling. Daarna volgt een try-out om uw algemene en specifieke belastbaarheid in diverse oefeningen te bepalen. Op basis van deze gegevens wordt een oefenschema gemaakt, waarin juist ook die oefeningen zijn opgenomen, die uw klachten provoceren. De intake-try-out wordt altijd besloten met het invullen van een functionele vragenlijst. Deze vragenlijst is noodzakelijk om een betrouwbare indruk te krijgen van uw dagelijkse belastbaarheid en klachtenpatroon. Het speciaal voor u opgestelde oefenprogramma wordt vervolgens onder begeleiding uitgvoerd, waarbij regelmatig, afhankelijk van de aandoening (traumatisch of chronisch) een evaluatie via de vragenlijst plaatsvindt. Belangrijk voor sporter en patiënt is het te weten dat niet de 30 minuten bij de therapeut het eindeffect van de revalidatie bepalen, maar de tijd die u daarnaast met uw lichaam en gezondheid actief bezig bent. Alleen actieve maatregelen kunnen de belastbaarheid positief beïnvloeden. Trainen, bewegen, gedragsveranderingen in eetpatroon en activiteit zijn noodzakelijk om een positieve verandering van de verschillende vormen van belastbaarheid te bereiken.

Ook voor vragen over het gebruik van sportmateriaal (zoals gewichten)of voor vragen over de opbouw van een trainingsschema kunt u terecht bij de sportfysiotherapeut. Voorkomen is beter dan genezen.

De PRT-methode: Physical Rehabilitation Training
Bij Reflex wordt gebruik ook gemaakt van de PRT-methode voor sportrevalidatietraining. PRT staat voor Physical Rehabilitation Training. Deze revalidatiemethode is ontwikkeld door de International Academy for Sportscience (IAS) en richt zich vooral op het verhogen van de belastbaarheid.

Fysiotherapeut Arnoud Hoyng heeft zich gespecialiseerd aan het IAS (International Academy for Sportscience). In deze opleiding staat de actieve revalidatie voorop. De revalidatieopbouw is niet op basis van vaste programma’s, maar op basis van de fysiologische aanpassingsmogelijkheden van de sporter en zijn bewegingsapparaat en een functionele analyse (analyse gericht op de functie) van motorische grondeigenschappen. De sporter staat zelf met zijn eigen doelstellingen centraal.