Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Hierdoor is de therapie persoonlijk en goed afgestemd op het individu. Bij Reflex Fysiotherapie kunt u voor arbeidsfysiotherapie terecht bij Buddy Boekhorst.

Kort gezegd is het doel van een arbeidsfysiotherapeut het arbeidsverzuim te minimaliseren en zorgen voor preventieve maatregelen om de kans op herhaling van klachten zo klein mogelijk te maken.
Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. De arbeidsfysiotherapeut beschikt over ergonomische kennis en kan interventies aanbieden op het gebied van preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende) verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen..

Een arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat als gevolg van arbeid. Bij klachten als gevolg van werk of waarbij werk de klachten provoceert is het belangrijk om niet alleen naar de klacht te kijken, maar ook naar het werk (oorzaak), mede om herhaling van klachten te voorkomen (preventie). Een arbeidsfysiotherapeut heeft zich hierin gespecialiseerd en doet in tegenstelling tot een fysiotherapeut ook werkplekonderzoeken en/of werkplektrainingen bij het individu, waardoor er betere adviezen en/of functionele trainingen kunnen worden gegeven afgestemd op het individu.

Arbeidsfysiotherapie is niet hetzelfde als bedrijfsfysiotherapie. Een bedrijfsfysiotherapeut richt zich voornamelijk op het geven van adviezen aan het hele bedrijf. Een arbeidsfysiotherapie richt zich op de individuele werknemer. Hierdoor is de therapie persoonlijker en beter afgestemd op het individu. De werkwijze van de arbeidsfysiotherapeut. Bij de eerste kennismaking zal de arbeidsfysiotherapeut beginnen met een uitgebreide intake waarin wordt bekeken, mede middels een functie- taak- handelinganalyse, of er sprake is van arbeidsgerelateerde klachten aan het houding- en bewegingsapparaat. Indien dit het geval is zal er verder worden gegaan met het doen van onderzoek en metingen. Aan de hand van de verkregen resultaten zal de arbeidsfysiotherapeut een individueel plan van aanpak opstellen gericht op het optimaal functioneren tijdens het verrichten van arbeid. De gehele intake, onderzoeken, conclusie, aanbevelingen en plan van aanpak zullen worden gerapporteerd en indien wenselijk per mail worden toegestuurd. Indien gewenst zal er een afspraak worden gemaakt om binnen 2 werkdagen te starten met de afgesproken interventie.

De (arbeids)fysiotherapeut is sinds enkele jaren direct toegankelijk (DTF), een verwijzing is hierdoor niet persé nodig. Je kunt jezelf telefonisch of per mail aanmelden. Het is ook mogelijk om doorgestuurd te worden. Dit kan door de huisarts, werkgever, leidinggevende, bedrijfsarts of arbo-arts. Na aanmelding, met of zonder verwijzing, zorgen we dat u binnen 2 werkdagen langs kunt komen voor de intake.
U kunt ook met uw bedrijf een afspraak maken met de arbeidsfysiotherapeut. Er wordt dan een bezoek gebracht aan uw bedrijf en de werkplekken worden beoordeeld. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor ontvangt uw bedrijf een nota.