* Schrijfmotoriek

Steeds meer kinderen op de basis- en middelbare school hebben moeite met schrijven. Dit heeft onder andere te maken met het digitale tijdperk. Het is echter nog steeds noodzakelijk om leesbaar te kunnen schrijven, lang niet alle lessen worden digitaal aangeboden. Daarnaast is het van belang om bij een vreemde taal een a van een o te kunnen onderscheiden. Heeft uw kind moeite met schrijven, dan kunt u een afspraak maken met onze kinderfysiotherapeut Claudia.

Tijdens het intakegesprek met ouder en of verzorger en kind wordt het probleem geinventariseerd. Meestal is het schrijfprobleem gesignaleerd door een leerkracht en geeft de leerkracht schrijfwerk mee. Door het afnemen van een schrijfobservatie en een motorische vaardigheidstest fijne motoriek, wordt geanalyseerd of er sprake is van een motorisch schrijfprobleem. Er wordt gekeken naar leesbaarheid, vloeiendheid van schrijven, pengreep en de sturing van de pen. Indien nodig wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld met behandeldoelen. Met uw toestemming wordt er eventueel overlegd met de huisarts, schoolarts, kinderarts of leerkracht, zodat er ook op school kan worden geoefend. Leesbaar schrijven en de motorische sturing heeft veel herhalingen nodig. Uw kind krijgt een werkboekje mee om thuis te oefenen. De schrijfmethode van de basisschool wordt aangehouden.