Kwaliteit van de praktijk

Reflex Fysiotherapie vindt het heel belangrijk dat u kunt rekenen op de beste behandeling.
Per 21-02-2011 is Reflex Fysiotherapie HKZ-gecertificeerd. Het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/ cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat de praktijk:
*de zaken intern goed op orde heeft;
*de patiënt/cliënt princpieel centraal stelt;
*betrouwbare rultaten kan presenteren;
*voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Kwaliteitsmanager Martine Sapulette en de organisatie Fys’optima werken nu aan het behoud van deze certificifering. Dit betekent dat onze zorg- en dienstverlening continu worden geëvalueerd en verbeterd. Jaarlijks vindt er een interne toetsing plaats door Fys’optima.

Registratie

De fysiotherapeuten bij Reflex Fysiotherapie zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep (KNGF) en in het BIG-register. Om deze registratie te behouden, verplichten wij ons om te handelen volgens de richtlijnen die de beroepsgroep heeft opgesteld. Ook moeten wij jaarlijks voldoende (geaccrediteerde) bij- en nascholing volgen, zodat onze vakbekwaamheid op een hoog niveau blijft.

Stagiaires in de praktijk

Om ook in de toekomst te kunnen beschikken over goede fysiotherapeuten, begeleiden wij altijd stagiaires.
Zij komen van drie Hogescholen voor Fysiotherapie:

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Saxion Enschede

Door stagiaires op te leiden staan wij continu in contact met het onderwijs- en onderzoeksveld. Dit zorgt er mede voor dat we goed op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in ons vak.

Overige kwaliteitsinstrumenten

*deelname aan intercollegiaal met praktijkhouders Heteren en omgeving;
*deelname aan klachtenregeling van de beroepsgroep KNGF;
*overleg met huisartsen Heteren;
*we peilen de patënts mening middels de zogenaamde fysioprestatiemonitor (Qualiview), een vragenlijst die de patiënt ontvangt (mits hiervoor toestemming is gegeven).