Sportrevalidatie

Wat is sportrevalidatie?

Sportrevalidatie is een fiitnessprogramma bij sportblessures. Het is gericht op het volgen van een sportspecifiek herstelprogramma.
Na een blessure is het voor een sporter niet voldoende als hij of zij hersteld is op “normaal” niveau. Er moet extra aandacht gegeven worden aan de specifieke bewegingen en belasting die het sporten met zich mee brengt. Ook is het belangrijk te kijken naar hoe herhaling van de blessure voorkomen kan worden. Naast fysiotherapeutische begeleiding krijgen sporters daarom sportrevalidatietraining gedurende hun herstel.
De trainingen worden samengesteld door de sportfysiotherapeut Buddy Boekhorst en Physical Rehabilitation Trainer (PRT) Arnoud Hoyng. De sportfysiotherapeut en de Physical Rehabilitation Trainer hebben kennis van sportaandoeningen en trainingsprincipes EN daarom bij uitstek geschikt om het herstelproces na een blessure te begeleiden.

Hoe werkt sportrevalidatie?

Eerst wordt een analyse gemaakt van het benodigde eindniveau van de sporter. Deze analyse kan desgewenst gemaakt worden in samenwerking met de sportarts. Voor ieder niveau waarop gesport wordt en voor ieder soort sport is de analyse uiteraard verschillend.
Na de analyse start de training, waarbij alle elementen (snelheid, kracht, uithoudingsvermogen en coördinatie) verantwoord worden opgebouwd. Daarna begint de sportspecifieke training. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt naar het weer verantwoord kunnen hervatten van de eigen sportactiviteiten. Uiteraard wordt de terugkeer naar trainingen en wedstrijden nauwkeurig begeleid, waar nodig vindt overleg plaats met trainer of coach.

De duur van de revalidatie hangt af van de ernst van de blessure en van de hersteltijd van het geblesseerde weefsel. Bij niet al te zware letsels, start na ongeveer drie weken van sportfysiotherapie de werkelijke hersteltraining. Het is heel belangrijk dat tijdens de revalidatie de trainingsfrequentie hoog genoeg is en dat de ideale arbeid-rustverhouding in acht wordt genomen. Dus naast de aard van het letsel is ook de tijd die de sporter aan het revalideren kan besteden van grote invloed op de duur van de revalidatie en het uiteindelijke resultaat.
Soms is de ernst van de blessure zodanig, dat de oude situatie niet meer bereikt kan worden. Gelukkig zal de sporter meestal wel zijn vroegere niveau hervinden. Het is zelfs vaak zo dat de sporter na de sportrevalidatie een beter niveau haalt, simpelweg omdat op basis van een goede analyse niet eerder geconstateerde tekortkomingen als bijvoorbeeld kracht of snelheid extra aandacht hebben gekregen.

Voor meer informatie of voor de aanmelding, kunt u contact opnemen met de praktijk.
U kunt uw vraag ook mailen naar: info@reflex-fysiotherapie.nl.